Nasza Infolinia 58 728 27 22
Sprzedaj gry    
Konsole    
Akcesoria    
Jak to działa
O nas
Szybka płatność

Regulamin

§1. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasadu użytkowania sklepu www.buyshark.pl (zwany dalej "Serwis").   

2. Sklep- serwis internetowy wraz z całą jego funkcjonalnością dostępną pod adresem internetowym www.buyshark.pl.

3. Administrator - podmiot gospodarczy prowadzący Serwis, firma B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim 95-050, przy ul. Rszewskiej 57, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Konstantynów Łódzki pod numerem 000509812/2015.

4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejerstracji w Serwisie. Rejestracji w systemie mogą dokonać osoby pełnoletenie oraz osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz otrzymały zgodę na korzystanie z serwisu od swoich prawnych opiekunów.

5. Koszyk - funkcjonalność sklepu, w której widoczne są produkty, które użytkownik chce odsprzedać Administratorowi Serwisu.

6. Rachunek Bankowy Serwisu - 03 1020 3437 0000 1502 0177 5824 B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI, ul. Rszewska 57, 95-050 Konstantynów Łódzki.

7. Przedmiot Użytkownika - gry lub akcesoria będące własnością użytkownika, które są prezentowane w serwisie wraz z proponowaną ceną odkupienia ich przez Administratora Serwisu.

8. Usługa - wszelkie mechanizmy oraz funkcjonalności dostępne w Serwisie, dzięki którym zarejestorowany Użytkownik może odsprzedać swoje Przedmioty Administratorowi Serwisu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramch Serwisu Administrator udostępnia Użytkownikom przestrzeń internetową, narzędzia internetowe oraz wszystkie funkcjonalności Serwisu dostępne pod adresem www.buyshark.pl, dające możliwość przeszukiwania zasobów Serwisu oraz odsprzedaży Przedmiotów Użytkownika (gry oraz akcesoria) na rzecz Administratora Serwisu.

2. Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie w celu opisanym w pkt. 1.

3. Admnistrator świadczy Usługi oraz udostępnia Serwis, który działa w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Użytkownicy w ramach korzystania z Serwisu oraz Usługi nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

§3. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Dostęp do Serwisu nie wymaga rejestracji.

2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oraz Usługi odsprzedaży gier oraz akcesoriów wymaga rejestracji przez Użytkownika.

3. Jedna osoba może założyć jedno konto.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w Serwisie.

5. Do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adresu e-mail oraz hasła.

6. Administratorem danych osobowych jest firma B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI, z siedzibą w Konstantynowie, przy ul. Rszewskiej 57, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Konstantynów Łódzki pod numerem 000509812/2015.

7. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się na adres: biuro@buyshark.pl.

8. Rejestrując się w Serwisie każdy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od administratora drogą e-mailową.

9. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

10. Administrator ma prawo do usunięcia nieaktywnego konta.

11. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do konta osobom trzecim.

 

§4. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski.

2. Zabronine jest wykonywanie wszelkich działań mogących zakłócić prawidłowe działanie Serwisu.

3. W razie wykrycia przez Administratora wykonywania działań sprzecznych przez Użytkownika, Admninistrator ma prawo do usunięcia jego konta.

 

§5. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga zarejestrowania a następnie zalogowania Użytkownika do Serwisu zgodnie z pkt. §2 i §3 Regulaminu.

2. Wszytkie produkty oferowane do sprzedaży przez Użytkownika Serwisu powinny być sprawne oraz wolne od wad ukrytych a ich stan powinien zostać rzetelnie opisany.

3. Użytkownik Serwisu jest właścicielem sprzedawanych przedmiotów a ich pochodzenie jest w pełni legalne.

4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na rzecz Administratora przedmiotów w terminie 7 dni od jej zawarcia o czy musi poinformować pisemnie bądź drogą mailową na adres biuro@buyshark.pl. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu mailowego, który został użyty do rejestracji w Serwisie.

5. Administrator ma prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy w przypadku gdy stan sprzedawanych przez Użytkownika przedmiotów odbiega od jego deklaracji.

6. Administrator ma prawo do odmowy podpisania umowy zakupu przedmiotów od Użytkownika Serwisu bez podania przyczyny.

7. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają 0 podatek Vat dla towarów używanych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz w asortymencie jaki chce odkupić od Użytkownika Serwisu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do podnia numeru konta, którego jest właścicielem celem otrzymania środków pieniężnych za sprzedane przedmioty.

10. Administrator zobowiązuje się do przelania ustalonej kwoty za przedmioty wysłane przez Użytkownika o ile ich stan jest zgodny z wcześniejszą deklaracją Użytkownika w ciągu 48h od momentu fizycznego wejścia w ich posiadanie - odbiór paczki.

11. W przypdaku stwierdzenia niezgodności towaru, ukrytych wad Administrator kontaktuje z Użytkownikiem i indywidulanie ustalają zmiany w umowie.

 

 

 

 

 

 

 

§8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Newsletter
Dołącz do BuyShark.pl